Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-02-10
Nacka Miljövårdsråd

Kommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator@nacka.se

Angående Övergripande strukturplan för västra Sicklaön

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av dokumentet Övergripande strukturplan för västra Sicklaön.

Vi är emellertid djupt förvånade över att detta dokument gått till beslut (kommunstyrelsen 2014-01-13) utan att först sändas ut på samråd. Tidigare har Nackas översiktsplaner och andra övergripande planer såsom Översiktsplan för Centrala Nacka (remisstid till 2003-01-07), Finntorps framtid, fördjupad översiksplan (remisstid till 2002-11-22) alltid varit ute på samråd före beslut.

Vad gäller den nu aktuella planen vänder vi oss särskilt mot bebyggelse i Ryssbergen. Vi anser att hela Ryssbergsområdet norr om motorvägen istället bör ingå i planerat naturreservat.

Vidare anser vi i likhet med kommunstyrelsen att Saltsjöbanan ska fortsätta i sin nuvarande sträckning till Slussen samt att Nysätra-Trollebo, Vikdalen och Lillängen bör förbli villaområden.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman,   ordförande

Denna skrivelse finns som http://www.nackamiljo.se/strukturvastrasicklaon.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se