Introduktion till remissen:
Nya avfallsföreskrifter för Nacka kommun

Ett förslag till nya föreskrifter för avfallshanteringen ställdes först ut 2012.

Förslaget från 2012 finns här på webben.

Synpunkter på förslaget från 2012 skulle senast 2012-03-09 ha inkommit skriftligen till Tekniska nämnden, TN 2011/419-003, Teknik VA & Avfall, 131 81 Nacka eller via e-post till info@nacka.se, skriv "Avfallsföreskrifter TN 2011/419" i ämnesraden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på 2012 års förslag, 2012-03-09.

Avfallsförslaget från 2012 beslutades aldrig. Istället kom i september 2014 detta reviderade förslag. Handlingarna finns även, men bara till 22 oktober, i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Förändringar jämfört med 2012 är att det krävs förutsättningar för sortering av matavfall vid ny- och ombyggnation, striktare regler för slamhämtning och nya regler för fettavfall och fosforfällor. De två texterna avviker dock väsentligt.

Synpunkter på det 2014 reviderade förslaget skulle senast 2014-10-27 ha inkommit skriftligen till Tekniska nämnden, TN 2014/291-003, Teknik VA & Avfall, 131 81 Nacka eller via e-post till info@nacka.se, skriv "Avfallsföreskrifter TN 2014/291-003" i ämnesraden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på 2014 års förslag, 2014-10-27.

Kommunens handläggare är Katarina Södergren, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-10-27