Introduktion till remissen:
Älta återvinningscentral, miljöfarlig verksamhet

Man vill anlägga en mini-återvinningscental i Älta. Det har därför upprättats en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Placeringen blir i södra delen av grusgropen (mellan entrén till Storkällans kyrkogård och Tyresövägen) med adress Örkroken 15, en ny väg som nås från Grustagsvägen.

Miljöanmälan finns här och ritning här men såvitt känt ej utställd i Nacka stadshus eller på bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-06-06.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2014-06-06.

Nacka kommun var i detta fall extremt snabba med att fatta beslut, de tog beslutet 12 juni och sände ut det 13 juni 2014.

Kommunens handläggare är miljö- och hälsoskyddsinspektör Tore Liljeqvist, 7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-06-13