Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
50 år, 1969 - 2019


Verksamhetsberättelse för 2019

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2019.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelseledamöter etc.

Sekreterare Martin Litnäs
Kassör Thomas Åhlin
Ingwar Eklund
Mats Husén
Ninni Lindberg
Jan Åman
Styrelsesuppleanter Carina Andersson
Torgny Domeij
Lina Olsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Vakant
Valberedning Max Plunger
Karl Siik

Årsmötet

Den 27 mars 2019 höll vi årsmöte och firade ett välbesöket 50-årsjubileum i Dieselverkstaden. På temat Kulturmiljö i förändring; Vad är Nackas identitet och kulturmiljövärden? berättade kommunantikvarie Maria Legars om kulturmiljöer i Nacka och visade äldre och nutida bilder.   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2019.

Styrelsemöten

Under 2019 har styrelsen haft 9 sammanträden (8/1, 4/2, 13/3, 2/4, 21/5, 10/6, 20/8, 17/9, 18/12).

Arrangemang

Bioblitz i Ryssbergen: Upptäck Nackas urskog, lördag 21 september 2019. Inventering av svamp med Stockholms svampvänner, inventering av mossor med Botaniska sällskapet, insektsinventering, medborgardialog med politiker, tipspromenad. Nätverket Rädda Ryssbergen, Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp. Affisch

Miljövårdsnytt

Under 2019 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

På Nacka Miljövårdsråds webbsida http://www.nackamiljo.se finns information om Miljövårdsrådets organisation, aktiviteter, medlemskap samt länkar till samtliga publikationer och remissvar från Miljövårdsrådet. Där finns även länkar till information kring samtliga planärenden i Nacka Kommun och en kort summering kring varje ärende. Webbsidan uppdateras löpande, oftast flera gånger per vecka.

Facebooksida

På Nacka Miljövårdsråds Facebooksida https://www.facebook.com/NackaMiljovardsrad/ finns många bilder och länkar till aktuella händelser och aktiviteter som rör miljö och klimat.

Nyhetsbrev

Under 2019 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Debattartiklar

Under året har vi fått två debattartiklar publicerade, en i Nacka Värmdö Posten och en i Expressen:

Några uppnådda resultat

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:

 • Sent på jorden - en kväll om klimatet med Björn Wiman, Dieselverkstaden, 17/1.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 24/1.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 6/2.
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Dieselverkstaden, 8/2.
 • Ett hållbart liv med Johanna Stål, Dieselverkstaden, 21/2.
 • Årsmöte med naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden, Fisksätra Folkets hus, 20/3.
 • Vandring i Gungviken med Ronny Fors och Mats Widgren, 24/3.
 • Möte med Hela Nacka, Björknäs skola, 28/3
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Dieselverkstaden 5/4.
 • Bullertest från Gungviken mot Saltsjö-Duvnäs etc., 6/4.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 8/4.
 • Förhandling i Mark- och miljödomstolen om överklagad detaljplan för Östra Finnbodavägen, 16/4.
 • Årsmöte med föreningen Rädda Ältasjön, Lovisedalstorpet, 29/4.
 • Hur skulle du vilja att det ser ut i Skutviken? Promenad och presentation av förslag på plats, 5/5.
 • Politikerdebatt om framtida kuturlokaler i Älta, Älta kulturknut, 9/5.
 • Samrådsmöte om dagvattentunnel från Sicklaverket till Finnboda, Glashuset, Lugnets Allé 34, 13/5.
 • Vandring i Trolldalen med Constantin Irina, 18/8.
 • Förhandling i Mark- och miljödomstolen om strandskyddsdispens för byggnader, kaj och väg i Skutviken med syn på platsen, 22/8.
 • Förhandling i Mark- och miljödomstolen om tilstånd för Frentabs verksamhet i Kovik, 26/8.
 • Samrådsmöte om Fisksätra entré, Stenas lokal i Fisksätra centrum, 26/8.
 • Syn på platsen och förhandling i Mark- och miljödomstolen om tillstånd för Frentabs verksamhet i Kovik, 27/8.
 • Samrådsmöte om Fisksätra station (mötesspår), Fisksätra bibliotek, 28/8.
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Dieselverkstaden, 28/8.
 • Möte med Hela Nacka, Nackasalen, 29/8.
 • Möte med Fisksätranätverket, Fisksätra bibliotek, 29/8.
 • Möte med Trafikval Öst, Bagamossens folkets hus, 26/9.
 • Storstrejk för klimatet med Fridays For Future utanför Stadshuset 27/9. Artikel i NVP 2019-09-27
 • Möte med Trafikval Öst, Bagamossens folkets hus, 8/10.
 • Möte med Skuruparkens vänner, Tranv. 13, 17/10.
 • Politikerutfrågning om klimatfrågan med Nacka FN-förening, Nacka kyrka, 20/10.
 • Seminarium om konstgräs och mikroplast, Sätra gård, Upplands-Bro, 25/10.
 • Möte med Trafikval Öst, Åsögatan 115, 30/10.
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Dieselverkstaden, 4/11.
 • Seminarum: Hur påverkar klimatförändringarna Stockholm, ABF-huset, 11/11.
 • Klimatföreläsning med Staffan Laestadius, Diselverkstaden 12/11.
 • Möte med Trafikval Öst, Bagamossens folkets hus, 20/11.
 • Samrådsmöte om Sickla stationshus, Stadshuset, 9/12.
 • Samrådsmöte om Älta centrumkvarter, Älta centrum, 10/10.
 • Deltagit i FriskaNacka och därvid besökt 110 kontrollpunkter, vilket inneburit besök i flertalet av Nackas naturområden, 22/4-10/11.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid fyra sammankomster (10/4, 4/6, 18/9, 21/11) i kommunens Naturvårdsråd med politiker och tjänstemän. Har bl a behandlat skötseln av Nackas naturreservat, och arbeten med naturreservatsbildning av Baggensstäket, Rensättra, Ryssbergen, Skarpnäs och Skuruparken. Vidare bl a om miljöprogram, biologisk mångfald, Reningsbassäng i Kyrkviken, Bootippen, Frentabs verksamhet i Kovik, Ridhus Velamsund, Skutviken.

Samrådsyttranden, granskningsyttranden, överklaganden och skrivelser

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2019 avgivit samrådsyttranden, granskningsyttranden och skrivelser i följande frågor:

På styrelsens uppdragJan ÅmanNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
Jan@Aman.se
www.nackamiljo.se