Introduktion till förslaget:
Mobilmast med teknikbod i Flatens naturreservat

I november 2019 föreslås en mobilmast i västra delen av Flatens naturreservat, nära nybygga hus i Sköndal.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2019-12-18.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-12-19