Introduktion till remissen:
Skanskas begäran att anlägga stenkross, upplag och cementfabrik vid Gungviken (mellan Sågtorp noch Drevinge, norr om Saltsjöbadsleden).

Kommunens delagationsbeslut, 2018-10-17.

Kommunens sida om ärendet. Här finns Skanska ansökan, komplettering och bullerutredning.

Kungörelse, NVP 2019-01-29.

Synpunkter på samrådsförslaget om Gungvikskrossen skall vara inne senast 19 februari 2019 till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, ange dnr M 18-1442.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 19 februari 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Tydligare kartor kring platsen.

Poster att sprida om ärendet.

Namninsamling mot krossen vid Gungviken.

En Stenkross river sönder kulturmiljön, insändare i NVP 2019-01-29 tillsammans med 14 andra Nackaföreningar.

Brev sänt till Mats Gerdau och Cathrin Bergenstråhle, 2019-01-22 från samma föreningar som undertecknade insändaren.

Miljöanmälan för stenkross, och lagring m.m. från Skanska finns även här.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på Skanskas ansöäkan om stenkrossen, 2019-02-19.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förbjöd 2019-04-10 Skanska att anlägga kross vid Gungviken.

Skanskas överklagan av förbudet mot kross i Gungviken, 2019-05-13.

Länsstyelsen avslog Skanskas överklagande, 2019-12-18 (505-24128-2019)

Skanska överklagade till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut och återförvisade målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning i sin dom, 2021-03-15. (Mål M 528-20)

Kommunens handläggare är bitädande miljöinspektör Tore Liljeqvist, 08-7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-04-25