Introduktion till ärendet:
Bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken

Ett bygglov för att återuppbygga stuga 45 i Skuruparken har sökts. Ärendet har föregåtts av tidigare beslut och överklaganden.

För den utdragna frågan om att göra Skuruparken till naturreservat se här.

Ett par av handlignarna finns här, fullständigare kan beställas från stadsbyggnad@nacka.se .
Skuruparken med stuga 45 markerad.
Ritning till bygglovsansökan.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-06-12, ange B 2016-1937.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 12 juni 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2018-06-12.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-06-13