Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-11-07

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Linda Belluci Feijen
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se


Andra komplettering av överklagande av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka beslut 2018-06-20 § 164 strandskyddsdispens för stuga 45 i Skuruparken, Dnr 505-32927-2018

Det framgår av ägarens överklagande att det var ägaren som såg till att riva den gamla stugan samt att syftet uppenbarligen var att uppföra en ny stuga. Den nya stugan är dessutom betydligt större än den som revs.

Att ersätta en stuga med en större och dessutom med en avvikande placering är uppenbarligen åtgärder som inte kan tillåtas utan strandskyddsdispens och bygglov.

Beslut har fattats om att Skuruparken skall vara naturreservat. Beslutet har upphävts av formella skäl, nytt beslut planeras.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman, ordförande

Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganstrskurup45kompl2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se