Nacka 2018-11-30
Nacka Miljövårdsråd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Linda Bellucci Feijen
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
Begäran om anstånd med att utvecka talan angående bygglov och strandskyddsdipens, Sicklaön 73:10, Nacka, ärende 403-33355-2018


Nacka Miljövårdsråd begär anstånd att utveckla talan till och med den 20 december på grund av kort tid mellan föreläggande och dag till vilken svar begärts i kombination med hög arbetsbelastning.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se