Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2019-09-21

Att: Linda Bellucci Feijen
Länsstyrelsen i Stocholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
Linda.Bellucci.Feijen@lansstyrelsen.se


Andra komplettering av överklagande av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka beslut 2018-06-20 § 169 bygglov för stuga 45 i Skuruparken, Dnr 403-33355-2018

Den nya stugan har ett sovloft som man kommer upp till via en trappa. Den är högre än andra stugor i Skuruparken. Tillsammans med sitt skärmtak och trädäck har den även en större byggnadsarea.

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver bygglovet i sin helhet samt att syn ska hållas på platsen.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman

Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganbyggskurup45kompl2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se