Introduktion till:
Bygglov för infartsparkering på Värmdövägen 686.

Kommunens trafikansvariga vill ha bygglov för tillfällig parkering med 48 platser i grönområdet Värmdövägen 686, söder om busshållplats Telegrafvägen.

Man tänker sig att när nya Skurubron är klar ska dessa bilister köra hela vägen till stan, d.v.s. ökad trafik, ökade koldioxidutsläpp, och man kan återställa marken till naturmark.

Karta med föreslagen parkering inritad.

Kommunens avvecklingsplan för infartsparkeringen

Synpunkter på förslaget till bygglov skulle vara vara inne till bygglov@nacka.se, ange diarienummer B 2018-1562, senast 2019-04-18.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på bygglovsförslaget, 2019-04-18.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-04-18