Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fisksätra entré

Man vill bygga ett antal ytterligare bostadshus m.m. på parkeringen norr om nuvarande flerbostadshus i Fisksätra.

Området ingår i planprogrammet för Fisksätra

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-04-05 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 15 mars 2018 17:30-20:00 på Folkets hus i Fisksätra. Förslaget presenterades 18:30-19:00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/746, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-04-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-04-05.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2019-09-11 i Nacka stadshus och på biblioteken i Fisksätra och Forum.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls måndagen den 26 augusti 2019 kl. 16.00-19.00 i Stena Fastigheters dialoglounge, bottenvåningen i Fisksätra centrum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/746, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-09-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2019-09-11.

Kommunfullmäktige antog i oenighet detaljplanen, 2020-05-18.

Detaljplanen vann laga kraft, 2021-09-01.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Ellare, 08-7189880 och Per Jacobsson, 08-4125345.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-09-09