Introduktion till remissen:
Program för Fisksätra

Man har tagit fram ett program för hela Fisksätra med omgivning ända fram till Vinterbrinksvägen.

Öppet hus: Förslaget presenterades vid två öppet hus i Fisksätra folkets hus den 15 och 26 november 2012 kl. 17:30-20.00.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort 2016(?) och fanns till 2013-01-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och på Tippen.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/236 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-01-14 (ursprungligen 2012-12-17, samrådstiden förlängdes).

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2013-01-14.

Aktuell presentation av det antagna programmet

Kommunens handläggare är Emma Färje Gustafsson, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-02-23