Introduktion till förslaget:
Mobilmast med teknikbod söder om Duvnäs station

I februari 2018 föreslås en 48 m hög mobilmast söder om Duvnäs station (norr om Saltsjöbadsleden) Den föreslås placeras på Erstaviks mark (Erstavik 25:1) 60 m NV om en existerade mobilmast och 18 m från Saltsjöbadsleden.
Karta   Detaljkarta   Tornet   Kungörelse

Handlingar kan begäras från stadsbyggnad@nacka.se och skall finnas tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 27 februari 2018 under de tider de håller öppet.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller hellre med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2018-02-27, Ange diarienummer B 2017-001822.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2018-02-27.

Strandskyddsdispens gavs och bygglov för masten beviljades av Miljö- och stadsbyggnadsnämndends utskott 2018-06-20.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om en 212 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning juli 2017.

Om en 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, Kummelnäs, juli 2017.

Om en 42 m hög mobilmast vid Hasseludden 2016.

Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16