Nacka Miljövårdsråd


Verksamhetsberättelse för år 2010.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2010.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2010 har styrelsen haft 9 sammanträden (11/1, 9/2, 17/3, 20/4, 27/5, 1/9, 14/9, 1/11 och 30/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Kristian Abrahmson
Björn Strehlenert
Lars Erik Westergren
Styrelsesuppleanter Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 30 mars 2010 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Lennart Balk om Fågeldöden i skärgården - Förklarad och oförklarad. Vilda fåglar av många arter dör i stora antal i en förlamningssjukdom som beror på brist på tiamin (vitamin B1). Men varför har de vitaminbrist? Biokemist Lennart Balk från Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet är en av de forskare som löst första delen av problemet.Miljövårdsnytt

Under 2010 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2010 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc. Nacka Miljövårdsråd har under 2010 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2010 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Samrådsmöte om detaljplan för Tollareängen Nacka stadshus, 26/1.
 • Vägverkets informationsmöte angående ombyggnad av Järlaleden, Dieselverkstaden, 10/2.
 • Swedish Biogas informationssmöte om biogasanläggning, Tätorpsv. 17b, Skarpnäck, 11/2.
 • Årsmöte för Nacka Naturskyddförening, Nacka församlingshem, 19/3.
 • Vandring i Ältadalen med Ronny Fors, 11/4.
 • Swedish Biogas samrådsmöte om miljötillstånd för biogasanläggning, Tätorpsv. 17b, Skarpnäck, 14/4.
 • Svenska kraftnäts informationsmöte, Igeboda skola, 15/4.
 • Samråd om Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), Igelboda skola, 15/4.
 • Utfrågning av politiker angående Förbifart Stockholm, ABF-huset, 26/5.
 • Samråd om detaljplan för påfart till Skurubron från Björknäs, Björknäs skola, 7/6.
 • Samråd om detaljplan för Tollarehöjden, Tollare folkhögskola, 14/6.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Kvarnholmen, etapp 3 - Östra Kvarnområdet, Tre Kronors väg 36 B, 21/6.
 • Utfrågning inför valet av politiker angående SL-trafiken, ABF-huset, 26/8.
 • Samrådsmöte om Grönstrukurplan, Kustplan och Kulturmiljöplan, Orminge skola, 15/9.
 • Möte för intressenter av Velamsund, Långa raden, Velamsund, 23/9.
 • Inventering av vår Miljö med Lina Malm, Biblioteket Tippen, 23/10.
 • Möte om Nacka kommuns Naturwebb, Nacka stadshus, 28/10.
 • Erstavik förr, nu och i framtiden, med Carl af Petersens, Biblioteket Tippen, 30/10.
 • Trafikverkets informationsmöte om ny Skurubro, Björknäs skola, 18/11.
 • Föreningskonferens anordnad av Förbundet för Ekoparken, Paschens malmgård i Bellevueparken, 30/11.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Nobelberget, Nacka stadshus, 20/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (24/2, 29/9, 17/11) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Tollare, Ryssbergen, Skuruparken, Skarpnäs, Telegrafberget, Ältadalen, Biogasanläggning Flaten, Velamsund.

På styrelsens uppdragJan Åman
ordförande