Introduktion till remissen:
Kustprogram

Kommunen har gjort en undersökning av Nackas kuster som nu lett fram till ett kustprogram för Nacka.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 24 september 2010 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på alla Nackas bibliotek (Forum, Orminge, Dieselverkstaden, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta). Upptryckta exemplar av programförslaget fanns även att hämta på alla dessa ställen.

Notera att utöver själva förslaget finns en marinbiologisk undersökning som underlag till förslaget om kustprogram.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, KFKS 887/2007 212, Planenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till nacka.kommun@nacka.se senast 2010-09-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2010-09-24.

Det antagna kustprogrammet finns nu på kommunens webbsidor. Tryckta exemplar fanns att hämta i Nacka stadshus från mars 2012.

Här finns en kommentar om vad som ändrats i förslaget efter inkomna synpunkter, välj a_kustprogram_tjskr.doc. (Word doc-format)

Nacka kommuns sektorsprogram

Kommunens handläggare är

Kommunens handläggare är Lina Malm, 7189454.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05