Introduktion till remissen:
Kulturmiljöprogram

Kommunen har gjort en inventering av Nackas kulturmiljö, vilket har lett fram till ett kulturmiljöprogram för Nacka.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 24 augusti 2010 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på all bibliotek i Nacka (Forum, Orminge, Dieselverkstaden, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta). Förslaget hade inte tryckts upp till remissinstanser eller andra, det fanns bara på webben och på Nackas bibliotek.

Synpunkter på förslaget till kulturmiljöprogram skulle vara inne till Miljö- och stadbyggnadsnämnden, KFKS 2008/278-212, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka eller med e-post till miljostadsbyggnadnamnden@nacka.se senast 2010-09-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2010-09-24.

Det antagna programmet finns nu på kommunens webbsidor.

Nacka kommuns sektorsprogram

Kommunens handläggare är kommunantikvarie Johan Aspfors, 7189162.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05