Introduktion till Stockholm stads remiss:
Detaljplan för Slussen

Man anser att den nuvarande trafikkarusellen vid Slussen är i så dåligt skick att den måste rivas. I programsamrådet 2007 hade man två huvudförslag: Bygga upp Slussen igen på ett likartat sätt eller en helt ny design. I båda fallen kommer bl a bussterminalen för bussarna mot Nacka och Värmdö att se helt annorlunda ut. Bl a förutsätter man att ledbussar klarar backa ut från hållplatsen vid avgång.

Programförslagen finns på Stockholm stads webb. Modeller som dock inte sa något om t ex bussterminalen ställdes ut till 2007-10-31 på Kolingsborg, Slussen. Programsamrådsmöten hölls i Södra latin 4 september och 10 september 2007.

Synpunkter på programsamrådet skulle varit inne senast 2007-10-31 till Stockholms stadbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm eller via ett webbformulär.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på programsamrådet om Slussen, 2007-10-04 (pdf-fil)

Enligt planförslaget från 2010 blir Slussen helt förändrad. Förslaget förutsatte att Saltsjöbanan skulle få en ny ändstation i Katarinagaraget och en ny bussterminal nära nuvarande läge där bussarna backar ut vid avgång.

Planförslaget finns på Stockholms webbsidor och visades till 2010-03-29 i Sjömanshemmet vid Slussen, Peter Myndes Backe 3.

Synpunkter på planförslaget skulle ha inkomit senast 2010-03-29 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20   Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se eller via ett webbinterface.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget om Slussen, 2010-03-29

I det 2011 aktuella förslaget har bussterminalen flyttats in i Katarinaberget och har ett separat samråd.

Inte fullt så många hus som blockerar utsikten som i förra förslaget. Saltsjöbanan avkortas så att den inte ens når fram till Katarinahissen, stationen får två spår ca 100 m långa, räcker nog inte för ett 6-vagnarståg. Nuvarande trappor till tunnelbaneperrongerna.

Det nu 2011 aktuella utställningsförslaget finns på Stockholms webbsidor och visades till 2011-06-19 i Sjömanshemmet vid Slussen, Peter Myndes Backe 3. Lokalen hölls öppet Måndag-onsdag 12.00-18.00, Torsdagar 12.00-20.00, Fredagar 12.00-16.00, Lördagar, Söndagar 12.00-16.00. Dock stängt torsdag 2 juni och lördag 4 juni - måndag 6 juni. Under öppna lördagar och söndagar kommer projektledningen att vara på plats.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle ha inkomit senast 2011-06-19 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20   Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget om Slussen, 2011-06-17

Stockholms stads projektchef är Mårten Frumerie, 50826239.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-15