Introduktion till remissen:
Grönstrukturprogram

Kommunen har gjort en undersökning av Nackas gröna områden, vilket har lett fram till ett grönstrukturprogram för Nacka.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 24 september 2010 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på alla Nackas bibliotek (Forum, Orminge, Dieselverkstaden, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta). Upptryckta exemplar av programförslaget fanns även att hämta på alla dessa ställen.

Notera att utöver själva förslaget finns ett antal rapporter som underlag bland kommunens dokument om Grönstrukturprogrammet.

Synpunkter på Grönprogrammet skulle vara inne till Nacka kommun, KFKS 888/2007 212, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka eller med e-post till nacka.kommun@nacka.se senast 2010-09-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2010-09-24.

Det antagna grönprogrammet finns nu på kommunens webbsidor. Tryckta exemplar fanns att hämta i Nacka stadshus från mars 2012.

Här finns en kommentar om vad som ändrats i förslaget efter inkomna synpunkter, välj a_gronprogram_tjskr.doc. (Word doc-format)

Nacka kommuns sektorsprogram

Kommunens handläggare är Magnus Rothman, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05