Introduktion till remissen:
Breddning av Järlaleden samt signalregerade korsningar istället för Atlasrondellen och Gillerondellen

Vägverket planerade i februari 2010 en förstudie över breddning av Järlaleden.

Ett öppet hus ordnades den 10 februari 17.00 - 20.00 med information om ombyggnad av Järlaleden i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Sickla.

Alla som hade synpunkter på detta förslag borde ha skrivit till Eliabeth Lloyd, Vägverket region Stockholm, 171 90 Solna senast 12 febuari 2010.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter inför förstudien, 2010-02-12.

Nu i april 2010 har Trafikverket genomfört en förstudie. Den föreslår en breddning av Järlaleden till tre filer (två österut) fram till nuvarande Gillerondellen. Viderare föreslås att Atlasrondellen och Gillerondellen byggs om till signalreglerade korsningar.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör ha skriva till Trafikverket, Marianne Eriksson, 171 90 Solna senast 7 maj 2010 eller stockholm@trafikverket.se samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på förstudien, 2010-05-07.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18