Nacka Miljövårdsråd


Verksamhetsberättelse för år 2011.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2011.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2011 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden (11/1, 18/2, 14/4, 23/5, 16/8, 20/9, 25/10 och 7/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Lena Sonne
Björn Strehlenert
Lars Erik Westergren
Styrelsesuppleanter Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 29 mars 2011 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, en debatt och information om nya Översiktsplanen med titeln "Hållbar framtid i Nacka?".

Sven Andersson, Nacka kommun, presnterade kort Översiktsplanen. Sedan följde under ledning av Carina Andersson, Nacka Miljövårdsråd, en debatt mellan representanter från de politika partierna i Nacka kommunfullmäktige: Leif Holmberg (C), Ronald Eriksson (V), Carl-Magnus Grenninger (S), Anders Tiger (KD), Sidney Holm (MP), Christina Ståldal (NL), Cathrin Bergenstråhle (M) och Bjarne Hansson (FP) följt av frågor och synpunkter från publiken.


Ljusstudier i naturen

SNF Naturskyddsföreningen i Stockholm, Nacka och Saltsjöbaden, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd ordnade onsdag 7 december i Dieselverkstaden i Sickla en presentation "Ljusstudier i naturen" av och med naturfotograf Serkan Gûnes.

Miljövårdsnytt

Under 2011 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2011 har två nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2011 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2011 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Samrådsmöte om detaljplan för Ältabergsvägen (ICA Supermarket vid Ekstubben och en krokig cykelbana), Allianskyrkan i Älta, 10/1.
 • Samrådsmöte om trafikverkets förslag till ny Skurubro, Björknäs skola, 16/3.
 • Möte, ordnat av Socialdemokraterna "Vad händer på Sicklaön" om Översiktsplanen, Vilans skola, 17/3.
 • Årsmöte för Nacka Naturskyddförening, med Open Space/Öppet forum om hur vi kan skapa ett hållbart Nacka. Nacka församlingshem, 18/3.
 • Årsmöte för Boo Miljö- och Naturvänner med föredrag av Carl-Gustaf Hagander från Länsstyrelsen "Kan vi skydda naturen i Boo?", Boo f.d. kommunalhus, 23/3.
 • Samrådsmöte om detaljplaneprogram för Sydöstra Boo, Boo gårds skola, 31/3.
 • Öppet hus om filterlösning för dagvatten från bl a Sickla Stormarknad med utlopp i Kyrkviken, Sickla skola, 5/4.
 • Samrådsmöte i form av ett öppet möte om detaljplan för berget öster om Oxelvägen, Älta centrum, 27/4.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (område W), Boo gårds skola, 17/5.
 • Boo Miljö- och Naturvänners vandring kring blivande kulturreservat Baggesstäket, 25/5.
 • Fordonsgas Stockholm AB samrådsmöte om utökad biogasproduktion, Henriksdals gasbehandlingsanläggning, Henriksdalsringen 58, 9/6.
 • Besök på utställningen av detaljplan för Slussen, Peter Myndes Backe 3, juni.
 • Samrådsmöte om Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen, Kvarnholmen Utveckling AB:s projektkontor, Tre Kronors väg 38, 29/8.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Lokomobilvägen (närmast öster om polisstationen), Nacka Stadshus, 30/8.
 • Trafikverkets öppna hus om förstudie till tänkbara motorvägsanslutningar till Värmdöleden på Sicklaön (kallat "Trafikplats Kvarnholmen"), Högstadiets matsal, Nacka sportcentrum, 31/8.
 • Samrådsmöte i form av öppet hus om detaljplan för Fisksätra kyrka, Fisksätra Folkets Hus, 11/10.
 • Samrådsmöte/Öppet hus om detaljplan för Danvikshem, Vilans skola, 13/10.
 • Möte om Älta centrum med Jerker Söderlind, Älta kulturknut, 17/10.
 • Öppet hus om detaljplan för Ältadalen, Sigfridsborgsskolan, 1/11.
 • Samtal om detaljplan för Ältadalen och om Buller i naturen, Erstaviks gård, 8/11.
 • Samrådsmöte/Öppet om detaljplan för Lännbohöjden i Fisksätra, HAMN-projektetet lokal i Fisksätra centrum, 17/11.
 • "Vad händer med Slussen?", med arkitekterna Tor Edsjö och Lennart Klaesson, Biblioteket i Forum, 3/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid två sammankomster (14/6, 30/8) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Tollare, Ryssbergen, Kvarnholmen, Skuruparken, Skarpnäs, Telegrafberget, Källtorp, Velamsund, Översiktsplanen och Naturreservatsnämndens arbete.

På styrelsens uppdragJan Åman
ordförande