Introduktion till frågan:
Bygglov för nybyggnad av ridhus och stall på fastigheten Velamsund 1:1, Velamsunds gård

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslöt 2010-02-17 att bevilja bygglov för ett stort ridhus och stall på Velamsunds gård. Man beslöt om undantag från både strandskydd och naturreservatsbestämmelser.

Länsstyrelsen upphävde beslutet för att kommunen inte fört protokoll över den omfattande kriktik som framkom vid ett samrådsmöte 2009-09-03 samt att kommunen inte sänt alla handlingar till Velamsunds gårds enda nära granne.

Nacka miljövårdsråd ställde sig 2010-09-30 bakom ett uppropet 'Velamsund är hotat!' (Word doc-format)

Vi sände ännu en skrivelse om Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet 2011-04-07. (Word doc-format)

Nu har kommunen ett nytt förslag som sänts ut till Velamsunds gårds enda nära granne för yttrande senast 2011-08-18. Givetvis tar kommunen emot synpunkter även från andra.

Karta och ritningar över det nya förslaget maj 2011

Bygglovsansökan maj 2011

Länsstyrelsens handlingar. Här sammanfattas kritiken mot tidigare förslag och orsaken till att Länsstyrelsen stoppade förslaget, dock är inte originalhandlingar om kritiken med.

Skrivelse från Nacka Miljövårdsråd med flera organisationer angående ridhus och stall i Velmansund, 2011-08-22. (Word doc-format)

Vi har 2011-09-14 fått ett sorts svar från kommunen på denna velamsundsskrivelse, daterat 2011-09-07.

En rapport: "Miljöpåverkan från djurverksamhet inom Velamsunds naturreservat - bedömning och rekommendationer" har tagit fram av WRS (Water Revival Systems) på uppdrag av Miljöenheten vid Nacka kommun. I den frammgår bl a att man idag på Velamsund har 54 hästar på en rastyta lagom för 13-14 hästar.

Skrivelse från Nacka Miljövårdsråd med flera organisationer angående den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl inom naturreservatet, 2011-11-28.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-06-10