Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2003.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrv2003.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2003 har styrelsen haft 10 sammanträden (2/1, 3/2, 5/3, 9/4, 8/5, 12/6, 20/8, 18/9, 20/10, och 4/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Birgit Sundin
Carin Brand
Ingrid Eckerman
Egon Lundqvist
Olof Sandström
Björn Strehlenert
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Vilhelm Herlin
Elisabet Järvinen
Maud Nilsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Gabriel Isoz
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Karl Siik
Valberedning Carl-Cedric Coulianos
Bengt Miöen

Remissvar/yttranden

Nacka miljövårdsråd har under 2003 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka miljövårdsråd har under 2003 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Offentliga möten

Kollektivtrafikant Sthlm ordnade i samarbete med Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening ett möte om "Saltsjöbanans framtid" i Fisksätra kyrka, Fisksätra torg, torsdag 30 oktober. Mötet samlade ett 70-tal deltagare, ett flertal punkter diskuterades.

Nacka Miljövårdsråd arrangerade i samarbete med Boo Miljövänner, Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening ett möte på temat "Vart tog miljöfrågorna vägen?" i Boo kommunalhus, måndag 3 november. Diskussion om Nacka kommuns hantering av miljövårdsfrågorna. Inledning av Carl-Cedric Coulianos och Tove Malmqvist, ett 30-tal deltog.

Aktiviteter

Deltagande i Kollektivtrafik Sthlms seminarium om balkbanor 20 maj.

En representant för miljövårdsrådet deltog i Områdesnämndens Sicklaön öppet hus i Saltängens skola torsdag 12 juni om förslag att bygga bostäder i Skuruparken.

Aktivt deltagande i Saltsjöbadens hembygdsförenings möte om Saltsjöbanan i församlingshemmet 13 november.

En representant för miljövårdsrådet deltog i det av Områdesnämnden Älta den 3 december ordnade mötet om Älta och dess centrum. Därvid presenterades en utredning "Idéutvecklining om Älta och dess centrum" av Elisabeth Lilja, Stockholms universitet, och fyra olika utbyggnadsförslag från JM.

En kartläggning gällande vattnets kvalitet och kvantitet för ca hälften av de borrade brunnarna på Älgö har av en representant för miljövårdsrådet överlämnats till miljödepartementet dit både kommunen och 40 fastighetsägare överklagat länsstyrelsens föreläggande om allmänt vatten och avlopp för området.

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Nacka Miljövårdsråd har varit representerade vid möten med Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet. Gruppen har arbetat för reservetsbildning och för idrottsanläggning i Lugnet snarare än där Hammarbybacken nu ligger men mot golfbaneutbyggnad och mobilmaster i Nackareservatet.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten. SMTR har ordnat flera offentliga möten om bl.a. trängselavgifter med aktivt deltagande från Nacka Miljövårdsråd.

Miljövårdsnytt

Under 2003 har ett nummer av miljövårdsnytt utkommit.

Hemsida

Nacka miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.aman.pp.se/nmr/. Där finns de flesta av miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2003 har fyra nyhetsbrev om pågånde remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 24 mars 2003 i Nacka Närsjukhus. Före årsmötesförhandlingarna talade Björn Sylvén, om Goda trafiklösningar för Nacka - Var finns förebilderna?

Årsmötets uppdrag

Årsmötet 2003 gav styrelsen tre uppdrag:


På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande