Introduktion till remissen:
Detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum

Man vill utöka Forums lokalyta, anlägga mer parkering och bygga bostäder i Forum-området.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2003-01-07 i Nämndhuset och i biblioteken i Finntorp och Forum.

Kommunen inbjöd till öppet hus kring detta och den fördjupade översiktsplanen för centrala Nacka fredag 29 och 30 november 2002 i Forum.

Remissvar beträffande programförslaget skulle vara vara inne senast 2003-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande programförslaget, 2003-01-07.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-09-17 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Remissvar beträffande samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2003-09-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2004-09-17. (pdf-format)

De tycks inte ha tagit någon hänsyn till vårt tidigare svar. ON Sickla skickade ut förslaget på utställning trots att Mikael Sandberg (fp), Anders Östlund (fp), Elisabeth Karlssom (mp) och Bengt Eriksson (kd) yrkat återremiss för att lösa frågan med överbyggda primära gång- och cykelvägar. I remissvar från Svensk Handel krävs att dessa hålls stängda när Forum är stängt.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-11-18 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Yttranden över utställningsförslaget skulle vara vara inne senast 2004-11-18.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-11-18. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17