Introduktion till Länsstyrelsens remiss:
Aldrig långt till Naturen : Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen

Man föreslår att betydligt större områden än idag runt Stockholm ska bli naturreservat.

I Nacka gäller det främst: "Nackareservatet", Erstavik, Skarpnäs (Skogen vid Orminge), Tollare, Svärdsö och Aborrträsk. Vidare förslår man att utvidga Nyckelviksreservatet vid Duvnäs utskog, Tattbyreservatet vid slalombacken samt ett par små områden vid Kummelnäs och Södra Boo.

Dock har man från Erstaviksområdet undantagit Sågtorp-Gungviken (området norr om Saltsjöbadsleden) och från "Nackareservatet" undantagit området kring Hammarbybacken. Vidare har man inte tagit med Skuruparken och området norr om Värmdöleden mellan och Vikdalen ("Ryssviksbergen").

Programförslaget fanns tillgängligt från pressmeddelandet på Länsstyrelsens webbsidor.

Remissvar skulle vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast 1 september 2003.

Nacka miljövårdsråds remissvar, 2003-09-01

Länsstyrelsen har sammanställt de inkomna remissvaren (i en pdf-fil, ligger nog inte längre på webben) och reviderat sitt förlag. Utöver tidigare områden förslår de nu, i enlighet med vad vi och andra föreslagit, att även skogen runt Långsjön i Nacka ska få reservatsstatus.

Den färdiga rapporten finns här som Rapport 2003:20

Länsstyrelsens handläggare är Björn Carlberg, 7855113.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-06