Information om förslagen om:
Utveckling av Älta och dess centrum

Områdesnämnden Älta kallade 3 december 2003 till ett möte om Älta och dess centrum. Därvid presenterades en utredning "Idéutvecklining om Älta och dess centrum" av Elisabeth Lilja, Stockholms universitet, samt fyra olika utbyggnadsförslag från JM.

Mötesdeltagarna uppmanades att komma med synpunkter senast 2003-12-17. Dessa synpunkter kan framföras här eller till Områdesnämnden Älta, 131 81 Nacka.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på utveckling av Älta och dess centrum, 2003-12-17.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-08