Några viktigare årtal för miljövårdsarbete i Nacka

Dessa punkter presenterades av Carl-Cedric Coulianos 2003-11-03 på möte med temat ''Vart tog miljöfrågorna vägen?''

1969 Nacka Miljövårdsråd bildas.
1970 KSSF bildas (Kommittén för bevarande av Storstockholms sydöstra friluftsområden).
1972 Lennart Siik: ''Miljövårdsfrågor i Nacka-området'' i Nackaboken.
1975 Saltsjöbygdens Naturskyddsförening bildas.
1978 (s)-motionen ''Rädda Nackas Sjöar''. Sjörestaureringsförslaget.
1982 Boo Miljö- och Naturvänner bildas.
Miljövårdsplan 1982.
1985 Kommunfullmäktigebeslut: Alla kommunalägda större naturområden skall prövas som naturreservat.
1987 Miljövårdsplan 1987.
1989 Nacka inför målstyrning av den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen inrättar miljöberedning.
1992 Miljöprogram 1992.
1994 Årliga miljöbokslut inrättas.
1995 Ny kommunal organisation. Ansvar för miljöfrågor hos kommunstyrelsen, delvis områdesnämnderna.
Miljönämnden bort. Miljö & Stadsbyggnad.
Nacka blir ekokommun.
Agenda-21: råd, arbetsgrupper, samordnare.
Kretsloppsforum.
1997 Naturskyddsföreningen i Nacka bildas.
2001 Kommunfullmäktige beslutar att ej gå vidare med miljöprogram 1997-2000.
2002 Nacka översiktsplan 2003 antas.
Nacka kommuns miljöpolicy.

Senast ändrad av Jan Åman 2004-01-04