Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2006.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2006.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2006 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden (12/1, 8/2, 15/3, 27/4, 31/5, 16/8, 10/10, och 14/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Olof Sandström
Carin Brand
Susanne Carlsson
Egon Lundqvist
Björn Strehlenert
Birgit Sundin
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleanter    Carina Andersson
Folke Procopé
Valberedning Carl-Cedric Coulianos
Lars Englund
Thomas Åhlin

Remissvar/yttranden

Nacka Miljövårdsråd har under 2006 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2006 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:

Samrådsmöte om Danvikshem i Vilans skola 17/1.

SPF Nackaringens möte 19/1 i Nacka Aula om Trafiken i Nacka, buss tåg, bil?.

Svenska Kraftnäts samrådsmöte om nya 220 kV kraftledningar till Lidingö och Värmdö, Samskolan, Tattby, 1/2.

Länsstyrelsens VA-nätverksträff 14/2.

Värmdös kommuns möte om spårbilar i Gustavsbergs teater 16/2.

Boo Miljö- och Naturvänners möte 8/3 där landskapsarkitet Åsa Wilke talade om grönstruktur i stort och smått.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds möte om Nackareservatet, Bagarmossens Folkets hus, 23/3.

Naturskyssdföreningens i Nacka möte om natur i Nacka, Skurustugan 16/3.

Kommunförbundet Stockholms läns VA-möte 5/4.

Samrådsmöte om Telegrafberget, Boo, på platsen 18/5.

Naturskyddsföreningens naturguidning med politiker i Skarpnäs förhoppningsvis blivande naturreservat i Boo, 12/6.

Debatt om trängselavgifter på Handelskammaren 4/9.

Saltsjöbadens Samrådsorganisation (SSRO) möte i Samskolan, Tattby, 25/10, bl a om Danvikslösen.

Diskussion med politiker under Höstlördagsjippo i Älta, 28/10.

Svenska Kraftnäts samrådsmöte om ny 220 kV kraftledning mellan Nacka och Värmdö, Samskolan, Tattby, 5/12.

Aktivt deltagande i flertalet av Älta områdesnämnds öppna möten 2006.

Valenkät till politiker.

Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Aktionsgruppen Rädda Skuruparken har i samarbete skickat ut en enkät till de politiker som kandiderar till Nacka kommunfullmäktige i valet 2006. Enkätens resultat finns sammanställt här. samt mer specifierat här. (pdf-format). Mer information om våra frågor här. (Word doc-format)

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Nacka Miljövårdsråd har varit representerat vid möten med Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet. Gruppen har arbetat för reservatsbildning av hela Nackareservatet och mot mobilmaster i Nackareservatet.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från Miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten.

Miljövårdsnytt

Under 2006 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.


Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns de flesta av Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2006 har tre nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 5 april 2006 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade trafikdebattör Björn Sylvén om Bilar, Bussar, Tåg, Båtar - Nackas expansion och trafikproblem. Ska Saltsjöbanan bli spårväg? Biltunnel genom Henriksdalsberget? Spår till Orminge och Gustavsberg eller ny Skurubro? Tunnelbana till Nacka? Nya Lösningar?


På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande