Introduktion till frågan om:
Markanvändningsplan Erstavik.

Nacka miljövårdsråd har framfört synpunkter på en pågående utredning om markanvändningen i Erstavik till utredaren.

Denna utredning är beställd av Nacka kommun tillsammans med andra intressenter.
Protokoll från kommunstyrelsen 2004-11-29. (Word doc-format)

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på "markanvändningsplan Erstavik", 2006-01-17.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07