Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59, Nymans kulturstiftelse, Strandpromenaden 61. Enkelt planförfarande.

Man vill använda Nymans Kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs för utställning och restaurang och anlägga brygga i Duvnäsviken.

Ärendet var tidigare hanterat som enkelt planförfarande.

Ett samrådsmöte hölls 25 april 2005 kl. 19.00 på Nymans Kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs och ledde till en omfattande diskussion. Namninsamlingar mot förslaget förekom.

Det nu aktuella utställningsförslaget och sammanställning av tidigare inkomna synpunkter har lagts ut på kommunens webbsidor, informationen ska även ha funnits på biblioteken i Forum och i Nämndhuset (Nacka Stadshus) till 2006-03-22.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-03-22.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-03-22. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-15