Introduktion till frågan om:
Byggnadstillstånd för nybyggnad av café, växthus, m.m. Källtorps blommor, Ältavägen, Erstavik 25:1

Områdesnämnden Älta ska vid sitt möte 20 september ta ställning till byggnadstillstånd för nya hus vid Källtorps blommor. Det gäller en stor byggnad med café, blomsteförsäljning och ett "miniskansen".

Området är i översiktsplanen en del av det stora området Erstavik-Nackareservatet avsett för "rekreattion, friluftsliv samt areella näringar".

Förslaget har ej delgivits allmänheten för samråd eller utställning. Informationen från kommunen om förslaget har varit synnerligen brisfällig.

Områdesnämndens möte onsdag 20 september 18.30 inledes med en frågestund för allmänheten. Platsen är Allianskyrkan, Almvägen 4 (hörnet Ältavägen).

Tjänsteskrivelse som föreslår att blomsterförsäljning, café med ett "miniskansen" får anläggas. (inscannad pdf-fil)

Ritningar som anger var det ska byggas och ritning för huset. (inscannad pdf-fil, 2,5 Mbyte)

Man har även bett att få ersätta det existerande staketet mot Ältavägen med ett två meter högt plank. Detta och pakrkeringsplatser skall beslutas senare. I det ursprungliga förslaget ville man även ha en brygga i Källtorpssjön vilket dock avslogs när områdesnämden Älta beslöt om undantag för strandskydd 2006-05-17.

Plan med föreslagen brygga inritad inför strandskyddsdispens 17/5.

Nacka Miljövårdsråds, Nacka Naturskyddsförenings och Saltsjöbadens Naturskyddsförengs gemensamma synpunkter på tillstånd till ny bebyggelse m.m. vid Källtorps blommor, 2006-09-19.

Ärendet handläggs av Områdesnänden Älta, ordförande är Stefan Saläng, tel 7189630.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-02-04