Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2004.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2004.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2004 har styrelsen haft 11 sammanträden (8/1, 3/2, 9/3, 21/4, 25/5, 21/6, 31/8, 21/9, 18/10, 22/11 och 14/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Olof Sandström
Carin Brand
Egon Lundqvist
Maud Nilsson
Björn Strehlenert
Birgit Sundin
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Elisabet Järvinen
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Folke Procopé
Valberedning Carl-Cedric Coulianos

Remissvar/yttranden

Nacka miljövårdsråd har under 2004 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka miljövårdsråd har under 2004 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för miljövårdsrådet deltog i aktivt Nacka kommuns seminarium i Nacka Aula 21 januari 2004 med temat "3G - risker och möjligheter med en ny teknik".

Representanter för miljövårdsrådet deltog i opinionsmöte i Saltängens skola den 14 februari 2004 om förslag att bygga bostäder i Skuruparken.

Flera representanter för miljövårdsrådet deltog aktivt i Nacka kommuns möte om Danvikslösen i Expo 18 februari 2004.

Deltagande i allmän träff med politiker och tjänstemän i Forumbiblioteket 27 mars 2004.

Deltagande i Stockholms Naturskyddsförenings paneldiskussion om trängselavgifter i Brygghuset, Norrtullsg., 15 april 2004.

Deltagande i Stockholms Naturskyddsförenings paneldiskussion om SL och trängselavgifter i Brygghuset, Norrtullsg., 13 maj 2004.

Aktivt deltagande i Älta områdesnämnds öppna möten 15 september och 17 november 2004.

Flera representanter för miljövårdsrådet deltog på kommunens inbjudan vid invigningen av Avloppsutställningen i Velamsund 6 december 2004.

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Nacka Miljövårdsråd har varit representerade vid möten med Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet. Gruppen har arbetat för reservetsbildning av hela Nackareservatet och mot golfbaneutbyggnad och mobilmaster i Nackareservatet, ett utförligt remissvar om reservatsförslaget har utarbetats och ett flertal skrivelser har sänts till myndigheter och lokalpress.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten.

Miljövårdsnytt

Under 2004 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar samt till nackapolitiker och bibliotek.

Medlemsvärvning

En informationsskrift om Nacka Miljövårdsråd har tagits fram i syfte att värva nya medlemmar. Skriften har bl.a. sänts till ett 60-tal nackaföreningar.

Hemsida

Nacka miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns de flesta av miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2004 har ett nyhetsbrev om pågånde remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Brevet hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 17 mars 2004 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Guldbrand Skjönberg, som arbetar med Nacka kommuns planfrågor, om Danvikslösen. Detta ledde till en omfattande diskussion.

Vid årsmötet behandlades en motion från Johan af Petersens om Nackas expansion.


På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande