Motioner till årsmötet 2004 och styrelsens kommentarer

Det har kommit in en motion till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2004.

  1. Motion från Johan av Petersens om Nackas expansion.
    Styrelsens kommentarer beträffande denna motion, reviderat svar.
    Tidigare utkast till svar.

Senast ändrad av Jan Åman 2004-03-14