Introduktion till remissen:
Bildande av naturreservatet Långsjön.

Man föreslår att området kring Långsjön blir naturreservat, man har dock undantagit området väster om Långsjön mot Vattenverksvägen därfär att man planerar att låta Hortus bygga där.

Förslaget fanns delvis tillgängligt på kommunens webbsidor, men verkar borttaget, information om reservatet finns här.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Nacka kommun, senast 2004-10-15.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på förslaget, 2004-10-15.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-19