Introduktion till remissen:
Miljöanmälan, Erstaviks krossverksamhet juni 2021 i Gungviken.

Karta som visar krossplatsen

Skanskas förslag om stor kross vid Gungviken
Om Erstaviks upplag och flisning vid Gungviken

Brev från Miljöenheten. Nacka kommun:

'Hej!
Nacka kommuns miljöenhet har fått in en anmälan om en tillfällig kross inom Erstavik 25:1, vid det gamla etableringsområdet vid Gungviken norr om motorvägen (se bifogad karta).
Anmälan bifogas. En del information har dock tillkommit via mejl de senaste dagarna, och återges här:

Placering enligt bifogad karta.
Den som anmäler är markägaren (Erstaviks Fideikommiss).
Syftet med krossningen är att återvinna berg till områdets vägar och ridanläggningar.
Krossningen planeras under perioden 7 juni 24 juni.
Anmälan omfattar upp till 10000 ton sten, varav ca 7000 ton funnits på plats ett tag.
Återstående ca 3000 ton kommer från ett husbygge i Tyresö. Transporterna av dessa har pågått under den senaste månaden, dels via Fideikommissets vägar och dels via Saltsjöleden-Fisksätra-Drevinge. När transporterna är som mest intensiva blir det maximalt 4 lastbilar per dag.
De planerar att krossa vardagar klockan 06-17.
Verksamheten är anmälningspliktig för att de avser att krossa sprängsten som gått som avfall från bygge. Även om stenen är ren så faller krossningen under avfallsrubriken i miljöprövningsförordningen.
Om de krossat motsvarande mängd massor från eget område hade det inte varit anmälningspliktigt, eftersom det är under kortare tid och utanför detaljplan.
Miljöenheten behöver ha eventuella synpunkter senast den 31 maj.
Återkoppla till miljoenheten@nacka.se, alternativt skriv till Nacka kommun, Miljöenheten, Granitvägen 15, 13181 Nacka.

Vänliga hälsningar

Tore Liljeqvist
Gruppchef, miljö- och hälsoskydd
Nacka kommun'

Yttranden måste in till miljoenheten@nacka.se, ange dnr M 2021-824, senast 2021-05-31.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över krossverksamheten, 2021-05-31.

Kommunens miljöenhet beslöt 2021-06-04 att ge tillstånd till krossning på vissa villkor, beslutet kan överklagas senast 2021-06-25.

Saltsjöbadens Naturskyddsförenings och Nacka Miljövårdsråds överklagande, 2021-06-23. Länsstyrelsens dnr 45129-2021.
978-91-620-6538-6.pdf   Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Naturvårdsverket.
erstavik-190117-orginal.pdf   Nacka kommuns karta över Erstaviks naturområde.
MobergWidgrenFisknatsgatan.pdf   Brev till Miljöenheten 31 maj 2021 från Lars Moberg och Mats Widgen, Fisknätsgatan.
SDF_YttrandeErstavikskross.pdf   Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägarförenings yttrande över remissen om miljöfarlig verksamhet (kross).

Länsstyrelsen avslog överklagandet, 2021-07-05.

Kommunen beslöt om nya regler för krossningen, bl.a. tillåta att den fortsätter under 2022, 2021-07-08.

Kommunen förlängde tiden och ställde nya krav, 2021-09-03.

Kommunens handläggare är Miljö- och hälsoskyddsinpektör Tore Liljeqvist, 08-7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-09-09