Introduktion till remissen:
Upplag och flisning i Gungviken.

Skanskas förslag om stor kross vid Gungviken
Om Erstaviks egna mindre kross

Kungörelse DN, 2021-09-09.

Ansökan om att ha upplag och flisning vid Gungviken, Erstavik 25:1

Karta som visar platsen för upplag och flisning

Yttranden måste in till bygglov@nacka.se, senast 2021-09-21.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-09-10