Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2007.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2007.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2007 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden (9/1, 31/1, 12/3, 17/4, 14/6, 30/8, 3/10, och 13/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Olof Sandström
Martin Larsson
Björn Strehlenert
Birgit Sundin
Adjungerad Lotta Forssman
Styrelsesuppleanter Carin Brand
Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleanter    Carina Andersson
Folke Procopé
Valberedning Thomas Åhlin
Christer Olburs

Årsmötet

Årsmötet hölls den 26 mars 2007 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Tekn. Lic. Magnus Hunhammar om Spårbilar - En trafiklösning för Nacka och Värmdö? Han presenterade en skiss till ett system av spårbilar för Nacka och Värmdö, som tagits fram av Värmdö kommun. Ett spårbilsnät täcker större yta, ger fler hållplater, och är billigare än en lösning med tunnelbana eller spårvagn. Dessutom erbjuder spårbilen möjlighet att resa själv, eller med valt ressällskap, utan stopp eller byten, och utan tidtabeller, direkt från start till mål.

Möte om Danvikslösen 27 november

Nacka Miljövårdsråd arrangerade tillsammans med Kommittén för bevarande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområden (KSSF), Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner (BOOM), Nacka Hembygdsförening, Saltsjöbadens Hembygsdförening och Satsjöbadens Villaägaeförening ett nytt möte om Danvikslösen i Dieselverkstaden, Stora scen, där alternativen kom fram bättre än vid kommunens möten.

Miljövårdsnytt

Under 2007 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2007 har fyra nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Nacka Miljövårdsråd har under 2007 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2007 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:

Konferens 10/2 on Stockholms utveckling med temat "Vilken stad?" anordnat av Stockholms läns hembygdsförbund.

Samrådsmöte om Sickla stormaknad m.m. (f.d. Atlas Copcos industriområde) 19/2.

Boo Miljö- och Naturvänners möte 20/3 om Nybyggnation i Tollare.

Möte 14/5 om Danvikslösen i Saltsjöbadens kommunalhus, lett av Bengt Miöen.

Kommunens möte 22/5 om Danvikslösen i Nacka aula. Inför mötet ställde vi ett antal frågor som endast i mindre utsträckning besvarades.

Stockholm stads samrådsmöte om Slussen i Södra Latins aula 4/9.

Vägverkets samrådsmåte om Trafikplats Lugnet i Dieselverkstaden 23/10.

Samrådsmåte om centrala Fisksätra i Fisksätra kyrka 31/10.

Kommunens Naturvårdsråd

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid sammankomster i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd.

Arbetsgruppen Värna Nackareservatet

Nacka Miljövårdsråd har varit representerat vid möten med Arbetsgruppen Värna Nackareservatet. Gruppen har arbetat för reservatsbildning av hela Nackareservatet och har haft synpunkter på områdets skötsel och användning.

Miljögruppernas trafikmöten

Naturskyddsföreningen i Stockholms län samlar då och av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet till trafikmöten för att diskutera och försöka påverka utvecklingen. Bl a har trängselskatter och Cederschölds paket behandlats. Representant från Miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av dessa möten.


På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande