Miljövårdsnytt 2000:2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 
Framsida (Miljöbalksträdet) (här i färg, tryckt i svartvitt)
Inledning 1
Sid 3-11 av Miljövårdsnytt som en text
MINA SOPOR PRODUCERAR HÄLSOFARLIGT AVFALL 3
SKRIVELSER 5
Skrivelse beträffande VA-strategi för delar av Boo 00-09-01 5
Skrivelse beträffande Nacka kommun som ekokommun 00-09-01 5
REMISSVAR 6
1 Remissvar beträffande detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen i Nacka Kommun 00-01-28 6
2 Yttrande över Detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. 00-02-07 6
3 Remissvar beträffande detaljplan för del av Bo och Backeböl, Porfyrvägen - öster om Boovägen, Nacka Kommun 00-02-17 6
4 Yttrande över Detaljplan för Finnberget 00-04-13 7
5 Yttrande över utställd detaljplan för Lilla Björknäs etapp I 00-04-14 7
6 Remissvar angående Program för revidering av översiktsplan för Nacka 00-06-13 7
7 Remissvar betr program för Saltsjökvarn 00-06-29 8
8 Förslag till ny avfallsplan för Nacka kommun 00-06-29 9
9 Remissvar beträffande "Utvecklingsområden i Boo" Nacka Kommun 00-09-01 9
10 Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 257:1,2,3 Kristinavägen/Strandpromenaden 00-08-31 11
11 Remissvar beträffande förslag till detaljplan för Lillängen-Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17 2000-09-22 11
Nacka Miljövårdsråd, styrelse 2000 m m 12