Nacka 2000-09-01
Nacka Miljövårdsråd

Komunstyrelsen i Nacka kommun
Nacka kommun
131 81  Nacka

 

Beträffande Nacka kommun som ekokommun

Nacka kommun är sedan 1995 en ekokommun. Detta innebär att kommunen åtagit sig att i sin planering följa de fyra systemvillkoren enligt Det Naturliga Steget samt de övriga fem grundbultarna som ligger till grund för ekokommuner.

För några år sedan togs fram ett tjockt välskrivet dokument, "Miljöprogram 1997-2000", som i allt väsentligt byggde på grundbultarna och systemvillkoren. Detta miljöprogram togs aldrig av kommunfullmäktige. Såvitt känt föreligger inga planer på att ta fram något program för åren efter 2000.

Under ett antal år arbetade medborgare i form av representanter för frivilligorganisationer och företagare tillsammans med kommunrepresentanter med att ta fram ett Agenda 21-dokument. Ett sådant kom till stånd, men kommunfullmäktige antog det aldrig.

Något energiprogram för Nacka finns inte heller, trots att kommunen äger ett energibolag.

Vi skulle vilja ha svar på följande frågor:

På uppdrag av Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2000

 

Jan Åman
ordförande

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Fax:
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se