Introduktion till ärendet:
Bygglov för permanetbyggnad vid Svärdsös kust, Älgövägen 41, Solsidan 2:27.

Ett bygglov har sökts för att bygga en rejäl permanentvilla på Svärdsös kust där det en gång låg en sommarstuga. Området är helt omgiver av Svärdsö naturreservat. Strandskydd gäller för hela tomten.

För Svärdsö naturreservat se här.

Kungörelse i DN 2020-07-04.
Ritning till bygglovsansökan.
Tomtkarta.
Presentation av tomten i samband med försäljning 2013. Här framgår att kommunen i oenighet beviljade strandskyddsdispens 2010 med en giltighetstid fem år.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-07-23, ange dnr B 2020-510.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 23 juli 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2020-07-23.

Protokollsutdrag av MSNs utskotts beslut angående strandskyddsdispens och bygglov, 2020-08-26.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglovet, 2020-10-06, dnr 60486-2020.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening komletterar överklagandet, 2020-11-03.

Länsstyrelsen avslog vårt överklagande, 2021-01-19.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-20