Introduktion till remissen:
Detaljplaneprogram för Nacka strand

Man vill tätbygga Nacka strand med ett stort antal ytterligare flerbostadshus.

Öppet hus om programförslaget på Augustendalsvägen 7 tisdagen den 3 december 2013 kl 18-20 och lördagen den 7 december 2013 11-13. Det ordnades guidad samrådspromenad med kommunantikvarie Johan Aspfors, från Augustendalsv. 7 tisdag 2/12 17.00 och lördag 7/12 2013 10.00.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2013-12-23 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden och i receptionen Augustendalsvägen 7.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-11-13 skrev ledamöterna omfattande anteckningar till protokollet.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/495-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-12-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2013-12-23.

Program för Nacka strand enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-06-02.

Detaljplaneringen har delats upp i flera delar, se:

Detaljplan för Norra branten del 1 (Augustendalsvägen och bergbanan)

Detaljplan för Norra branten del 2 (Fabrikörvägen)

Detaljplan för norra Nacka strand, detaljplan 3

Detaljplan för södra Nacka strand, detaljplan 4

Kommunens handläggare är Sofia Thuresson Rudenschöld, 7188012.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16