Miljövårdsnytt 2017

Hela miljövårdsnytt 2017 som en pdf-fil. (stor, 7,1 MByte)

De remissvar som Nacka Miljövårdsråd sammanfattas delvis i tidningen men återfinns i sin helhet i länkar från verksamhetsberättelsen för 2016 eller från listan över remissvar.