Miljövårdsnytt 2016

Hela miljövårdsnytt 2016 som en pdf-fil. (stor, 1,1 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2015 eller från listan över remissvar.