Miljövårdsnytt 2015

Hela miljövårdsnytt 2015 som en pdf-fil. (stor, 1,5 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2014 eller från listan över remissvar.