Miljövårdsnytt 2013

Hela miljövårdsnytt 2013 som en pdf-fil. (stor, 0,69 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2012 eller från listan över remissvar.