Miljövårdsnytt 2012

Hela miljövårdsnytt 2012 som en pdf-fil. (stor, 0,59 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2011 eller från listan över remissvar.