Miljövårdsnytt 2009

Hela miljövårdsnytt 2009 som en pdf-fil. (stor, 0,65 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2008 eller från listan över remissvar.