Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2008.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2008.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2008 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden (8/1, 13/2, 11/3, 7/4, 5/5, 3/6, 21/8, 1/10, och 18/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Olof Sandström
Björn Strehlenert
Styrelsesuppleanter Carina Andersson
Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Thomas Åhlin
Christer Olburs

Årsmötet

Årsmötet hölls den 17 april 2008 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Kerstin Westerlund Bjurström om Stockholms och Nackas stränder - bärare av värdefull identitet och strategisk resurs för framtiden. Arkitetkt Kerstin Westerlund Bjurström är ordförande för Samfundet S:t Erik.

Miljövårdsnytt

Under 2008 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2008 har två nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc. Nacka Miljövårdsråd har under 2008 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2008 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • I TV4s stockholmsnyheter 2008-01-08 sändes ett inslag där representanter för Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Villaägareförening samt kommunalrådet Erik Langby framförde synpunkter kring projekt Danvikslösen.
 • Samrådsmöte om bebyggelse vid Mellanbergsvägen, Nacka stadshus, 9/1.
 • Möte om volontärverksamhet i Nacka, Älta, februari.
 • Boo Miljö- och Naturvänners möte om Tyst hav - Jakten på den sista matfisken med Isabella Lövin i kyrkans hus, Orminge, 4/3.
 • Samrådsmöte om Kvanholmen - Norra kajområdet, Tre Kronors väg 36B, 5/3.
 • Klimatcafé 3/4, Christer Sanne talade om "Keynes barnbarn".
 • Samrådsmöte om Saltsjöbana från Sickla station till Nacka station, Nacka stadshus, 8/4.
 • Samrådsmöte om Ältadalens verksamhetsområde, Nacka stadshus, 22/4.
 • Samrådsmöte om Telegrafberget, på platsen, 28/4.
 • Klimatdebatt med politiker, Tekniska nämndhuset, Stockholm, 29/4.
 • Moderata samlingspartiets möte om Saltsjöbanan och Igelbodadepån, Igelboda skola, 8/5.
 • Möte om spårbilar i Gustavsbergsteatern, 13/5.
 • Möte om Danvikslösen på Henriksdalsberget, 14/5.
 • Klimatcafé 15/5, Johan Tell pratade om 100 sätt att rädda världen.
 • Möte om sjöreastaurering, bl a Ältasjön med Stellan Hamrin, Bagarmossens folkets hus, 19/5.
 • Nacka Naturskyddsförenings "Naturnatten", Nyckelviken, 5/6.
 • Samrådsmöte om Tollare naturreservat, Nacka stadhus, 11/6.
 • Samrådsmöte om bro Kvarnholmen-Ryssbergen, Nacka stadshus, 26/8.
 • Informationsmöte om Långvägen och Skymningsvägen, Nacka stadshus, 9/9.
 • Samrådsmöte om Norra Skuru, Skuru skola, 10/11.
 • Samrådsmöte om Igelboda depå, Igelboda skola, 11/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid samtliga fyra sammankomster (5/2, 12/5, 16/9, 4/11) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Tollare, Ryssbergen, Skuruparken, Grönplan, Kustplan samt ett halvdagsseminarium om upplevelsevärden i naturen (4/11).

Nacka Miljövårdsråd har under 2008 följt processen för bildande av naturreservatet Skuruparken. Naturreservatet har försenats.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med nio andra organisationer bildat Nätverket För ett Bättre Danvikslösen. Ett antal möten har hållits under året (16/1, 12/3, 6/5, 26/5). Nätverkets För ett Bättre Danvikslösen ställde frågor till politiker i Nacka kommunfullmäktige 2008-05-13 och till Stockholms stadsfullmäktige 2008-05-21.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län samlar emellanåt ett antal miljöföreningar i Stockholmsområdet till trafikmöten för att diskutera och försöka påverka utvecklingen. Bl a har trängselskatter och "Förbifart Stockholm" behandlats. Representant från Miljövårdsrådet har deltagit i flera av dessa möten.

Arbetsgruppen Värna Nackareservatet har arbetat för reservatsbildning av hela Nackareservatet och har haft synpunkter på områdets skötsel och användning men har inte varit lika aktiv nu när reservatet är ett faktum.


På styrelsens uppdragJan Åman
ordförande