Introduktion till Nätverkets För ett Bättre Danvikslösen frågor till politiker i Nacka kommunfullmäktige och Stockholms stadsfullmäktige.

Nätverket För ett Bättre Danvikslösen består av
Boo Miljö- och Naturvänner
Kommittén för bevarande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområden
Lokala Hyresgästföreningen Henriksdalsringen
Nacka Hembygdsförening
Nacka Miljövårdsråd
Naturskyddsföreningen i Nacka
Saltsjöbadens Hembygdsförening
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Saltsjöbadens Villaägarförening
Trollebo Villaägareförening

Nätverket sände 2008-05-13 detta brev till Nacka kommunfullmäktiges ledamöter (och suppleanter)

samt detta brev 2008-06-21 till Stockholms stadfullmäktiges ledamöter.

Mer information om projekt Danvikslösen här.

Senast ändrad av Jan Åman 2008-05-21