Miljövårdsnytt 2000:1

INNEHÅLL
Inledning 1
Internet inom Nacka Miljövårdsråd 2
Skrivelse om Gåsöområdets bil- och båtplatsbehov 3
Remissvar Gåsöområdet, utredning 4
Remissvar "Nackas Norra Kust", Kvalitetsprogram 7
Remissvar Sicklaön, Daggkåpan 8
Remissvar Kolarängsskolan, Älta 9
Remissvar Betongfabrik, Ältadalen 10
Remissvar Solhöjdsvägen, Björknäs 11
Remissvar Restaurangholmen 12
Remissvar Porfyrvägen, Boo 13
Remissvar Lilla Björknäs, Boo 14
Remissvar Lillängen-Hortus 15
Yttrande över "Stora Skvaltan" 16
Remissvar Grävlingsberg, Boo" 18
Nacka Miljövårdsråd, styrelse 1999 m m" 20